เกี่ยวกับเรา
Avogen Wellness เกิดจากความสนใจในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพยั่งยืน ทั้งสุขภาพกาย และ สุขภาพใจ ไปด้วยกัน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเราคัดสรรสารสกัดคุณภาพจากทั่วโลก ภายใต้การวิจัยและดูแลของทีมเภสัชกรไทย ด้วยมาตรฐานโรงงานที่ได้รับการรับรองในระดับสากล เป็นความภูมิใจที่เรามีจะมีส่วนช่วยให้คนไทยที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกและข้อต่อ ไม่ต้องทรมานกับอาการเจ็บป่วย อีกทั้ง ยังเป็นตัวช่วยในการป้องกันที่ดีสำหรับผู้ที่ไม่อยากจะเผชิญกับปัญหาสุขภาพกระดูกแลข้อต่อในวัยที่สูงขึ้น

การมีชีวิตที่ยืนยาว สุขภาพดี และมีความสุข เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ดังนั้น การให้ความสนใจกับสิ่งที่จะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะการมีร่างกายที่แข็งแรง เลือกทานอาหารที่ดีกับสุขภาพมากขึ้น การจัดการชีวิตที่สมดุลย์และเหมาะสมเพราะฉะนั้น เป้าหมายหลักของบริษัทเรา คือ การพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ตอบสนองการมีสุขภาพที่ดีจากภายใน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตภายนอกที่ดี จำหน่ายในราคาที่เหมาะสม และไม่ผลข้างเคียงต่อสุขภาพ
คำถามทั่วไป